Σύγχρονοι Καστοριανοί Εικαστικοί

08 Νοέμβριος 2013.